Το ΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων"/ "Applied Risk Management" με ειδίκευση τη Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων/ Risk Management αποτελείται από 4 Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας, συν την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, η οποία είναι και η 5η Θεματική Ενότητα του Προγράμματος. Η κάθε Θεματική Ενότητα αποτελείται από 4 μαθήματα. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα ακολουθεί την παρακάτω  διάρθρωση:

 

Θεματική Ενότητα I: Χρηματοοικονομικά και Διαχείριση Κινδύνων/ Finance and Risk Management  (30 ECTS)
Η Θεματική Ενότητα Ι αποτελείται από τα επιμέρους μαθήματα:

 • Οικονομική των Επιχειρήσεων/ Financial Accounting and Managerial Economics
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση/ Financial Management
 • Διαχείριση  Κινδύνων I/ Risk Management I
 • Διαχείριση  Κινδύνων II/ Risk Management II

Θεματική Ενότητα II: Ποσοτικές Μέθοδοι και Υπολογιστικά Συστήματα/ Quantitative methods in Finance (30 ECTS)
Η Θεματική Ενότητα ΙΙ αποτελείται από τα επιμέρους μαθήματα:

 • Στοχαστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά/ Stohastic Analysis in Finance
 • Εμπειρικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά I / Empirical Methods in Finance I
 • Εμπειρικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά II/ Empirical Methods in Finance II
 • Ανάλυση Πιστωτικού Κινδύνου/ Credit Risk Analysis  

Θεματική Ενότητα III: Ειδικά Θέματα Αγορών και Διαχείρισης Κινδύνων (20 ECTS)
Η Θεματική Ενότητα ΙΙΙ αποτελείται από τα επιμέρους μαθήματα:

 • Επενδύσεις Αξίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση/ Value Investing and Financial Analysis
 • Σύνθετα Προϊόντα Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου/ Structure Products
 • Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Αγορών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων/ Institutional and Regulatory Framework of Markets and Financial Institutions
 • Αγορές Εμπορευμάτων/ Commodity markets  

Θεματική Ενότητα IV: Μακροοικονομία και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα/ Macroeconomics and Financial System (20 ECTS)
Η Θεματική Ενότητα ΙV αποτελείται από τα επιμέρους μαθήματα:

 • Μακροοικονομικό Περιβάλλον και Οικονομική Πολιτική/ Macroeconomic environment and economic policy
 • Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Ρύθμιση και Μακρο-προληπτική Εποπτεία I/ Financial System, Regulation and Macro prudential Supervision I
 • Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Ρύθμιση και Μακρο-προληπτική Εποπτεία II/ Financial System, Regulation and Macro prudential Supervision II
 • Διαχείριση Μακροοικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Κρίσεων/ Management of Macroeconomics and Financial Crisis  

Θεματική Ενότητα V: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία/ Dissertation thesis (20 ECTS)

 

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα μαθήματα που μπορεί να παρακολουθεί ένας φοιτητής/μία φοιτήτρια δεν μπορεί να ξεπερνούν αθροιστικά τις 60 διδακτικές μονάδες (ECTS) ανά ακαδημαϊκό έτος.

 

Designed by NetSense

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.